Žalitelj tvrdi je naručitelj pogrešno odredio proizvođača tramvaja kod određivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti. Navodi da proizvođač nije K. d.d., već konzorcij C. te da je naručitelj trebao, ako je već odredio ovaj dokaz, tražiti ovlaštenje od konzorcija C. Trgovačko društvo K. je u ovom slučaju zapravo samo voditelj konzorcija. Naručitelj je u ovom slučaju ograničio tržišno natjecanje i nezakonito smanjio broj potencijalnih gospodarskih subjekata koji se mogu javiti.Također, žalitelj se žalio i na točku koja propisuje da je potrebno dostaviti popis ugovora (najviše 2) čija je minimalna vrijednost pola procijenjene vrijednosti nabave. To znači da ponuditelj primjerice mora imati 2 ugovora od najmanje 32.500.000 kn, što je za naše tržište prevelik zahtjev. Ovaj navod je neosnovan. Poništava se sporna točka DoN-a.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/352, 13.6.2017