ŠTO JE ZELENA JAVNA NABAVA?

Prema definiciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode zelena javna nabava je postupak kojim se javna tijela potiču na kupovinu “zelenih“ proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali. Za svaku skupinu proizvoda definiraju se mjerila koja sadrže ključne pritiske na okoliš koji uključuju:

– potrošnju resursa i energije

– učinak na bioraznolikost

– toksičnost

– emisiju onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i CO2

– nastajanje otpada na mjestu nastanka.

Javni naručitelji, odnosno korisnici državnog i lokalnih proračuna značajni su potrošači i svake godine potroše oko 14% BDP-a Europske unije[1]. Oni mogu korištenjem kriterija zelene javne nabave doprinijeti bitnom smanjenju nabrojanih ključnih pritisaka na okoliš samim odabirom proizvoda i usluga s manjim utjecajem na okoliš. Isto tako, ako javni naručitelji nabavljaju robu, radove ili usluge s manjim utjecajem na okoliš, mogu značajno doprinijeti lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim ciljevima održivosti.

Međutim, prednosti korištenja kriterija zelene javne nabave nisu ograničene samo na utjecaj na okoliš, već mogu obuhvaćati od socijalnih i zdravstvenih do gospodarskih i političkih prednosti odnosno koristi.

1) PREDNOSTI UTJECAJA NA OKOLIŠ

Zelenom javnom nabavom doprinosi se čišćem i zdravijem okolišu te povećanju kvalitete života građana. Javna nabava može biti od ključne važnosti u rješavanju problema zaštite okoliša, od čega navodimo neke primjere:

– kupnja drva i proizvoda od drva iz održivih šuma dovodi do smanjenja uništavanja šuma

– kupnja proizvoda i usluga s nižom emisijom CO2 kroz čitav životni vijek proizvoda dovodi do smanjenja emisije stakleničkih plinova dolazi

– odabir proizvoda sačinjenih od više vodonepropusnih slojeva kontrolira se korištenje vode

– odabir proizvoda koji su učinkovitiji u implementiranju ekološki osviještenih principa dizajna doprinosi se energetskoj učinkovitosti i boljem korištenju resursa

– smanjenje sadržaja štetnih tvari u kupljenim proizvodima mogu se smanjiti troškovi zbrinjavanja otpada

– kontroliranje kemikalija i ograničavanjem uporabe opasnih tvari smanjuje se zagađenje zraka, vode i tla

– određivanje proizvodnih procesa ambalaže koji stvaraju manje otpada ili potiču ponovno korištenje i recikliranje materijala doprinosi se smanjenju količine otpada

– kupnja organski proizvedene hrane doprinosi se održivoj poljoprivredi i dr.

Kupnjom „zelenih“ proizvoda i usluga od strane javnih naručitelja daju se pozitivni primjeri privatnom sektoru i javnosti općenito, a samim time dolazi i do utjecaja na tržište. Na taj način može se potaknuti privatni sektor na korištenje zelenih kriterija za vlastitu nabavu.

Zelena javna nabava također može poslužiti za podizanje svijesti o okolišu identificiranjem utjecaja na okoliš određenog proizvoda ili usluge tijekom čitavog životnog vijeka i pružanjem informacija o koristima zelenih alternativa. Na primjer, posluživanjem organske i održivo proizvedene hrane vjerojatno će se povećati svijest među korisnicima i pružateljima usluge.

2) SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE PREDNOSTI

Primjena pravila o zelenoj javnoj nabavi može poboljšati usluge namijenjene građanima i samim time poboljšati kvalitetu života. Čišći javni prijevoz, na primjer, poboljšava kvalitetu zraka. Smanjena upotreba toksičnih kemikalija u proizvodima za čišćenje osigurava zdraviji radni okoliš.

Zelena javna nabava može pomoći u povećanju kvalitetnih standarda za proizvode i usluge, pružajući bolje specifikacije proizvoda namijenjenih javnim naručiteljima i konačno građanima. Novi proizvodi i usluge koji su razvijeni kako bi se zadovoljili zahtjevi zelene javne nabave također mogu postati poželjni kod privatnih potrošača, poboljšavajući sveukupne standarde.

3) GOSPODARSKE PREDNOSTI

Zelena javna nabava često dovodi do ušteda tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda – kako za javne naručitelje, tako i za društvo općenito. Kupnjom energetski učinkovite IT opreme može se uštedjeti novac na mnogo različitih načina: primjerice takva kupnja dovodi do manje potrošnje električne energije i lakšeg recikliranja ili ponovne upotrebe na kraju životnog vijeka proizvoda. Slično tome, energetski učinkovita zgrada može u početku koštati više, ali će uštedjeti novac u budućnosti (npr. niži troškovi grijanja zbog bolje izolacije zgrade, ušteda vode dovodi do nižih računa i dr.).

Promocija zelene nabave daje važne poticaje industriji za razvoj zelenih tehnologija i proizvoda te ih promovira na tržištu. Posebice, mala i srednja poduzeća mogu profitirati od zelene javne nabave, jer im daje priliku da pronađu tržišta za njihova inovativna rješenja i proizvode. Dakle, zelena nabava može biti pokretač inovacija te osigurati industriji poticaje za razvoj zelenih proizvoda i usluga posebno u sektorima gdje javni naručitelji predstavljaju velik udio na tržištu, primjerice u sektorima graditeljstva, zdravstvenih usluge ili javnog prijevoza.

Također, korištenjem zelenih kriterija u postupcima javne nabave može se utjecati na tržište, što može dovesti do razvoja novih sudionika u području tehnologija i proizvoda iz područja zelene javne nabave, te rezultirati povećanom konkurencijom i snižavanjem cijena.

3) POLITIČKE PREDNOSTI

Zelena javna nabava je učinkovit način dokazivanja predanosti javnog sektora za zaštitu okoliša i održivu potrošnju i proizvodnju. Većina građana EU-a percipira zaštitu okoliša kao jedan od ključnih prioriteta Unije. Vidljivi fokus na kupnju zelenih proizvoda i usluga vjerojatno će rezultirati pozitivnom percepcijom društva prema javnim naručiteljima. Tako će javni naručitelji koji primjenjuju zelenu javnu nabavu biti bolje pripremljeni za suočavanje s političkim i obvezujućim ciljevima za smanjenje emisije stakleničkih plinova, energetsku učinkovitost te ciljevima drugih politika o okolišu.

Literatura:

1) Brošura Ministarstva zaštite okoliša i prirode: Zelena javna nabava Postupak poticanja javnih tijela na kupovinu zelenih proizvoda i usluga, dostupno na http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/Javna%20nabava/Zelena%20javna%20nabava%20brosura%202015.pdf

2) http://ec.europa.eu/environment/gpp/benefits_en.htm

[1] https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_hr