Uoči uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, 21. 07. 2022. godine održana je 134. sjednica Vlade Republike Hrvatske tijekom koje je predstavljen i prihvaćen Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi.

Osnovne izmjene očekivano se odnose na izmjene zamjenu iznosa koji su navedeni u kunama u euro, pa tako na primjer u planu nabave i registru ugovora moraju biti navedene sve nabave koje su preko 2.650,00 eura. Naravno, postoje i dodatne izmjene za koje se može smatrati kako donose dodatne pogodnosti i za naručitelja i za ponuditelja. Izmjenama zakona uvedena je obavezna predaja žalbe putem skraćivanje rokova provedbe samog postupka međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH odnosno putem sustava e-Žalbe što ujedno donosi i skraćivanje rokova mirovanja sa 15 dana na 10 dana odnosno izjednačavanje roka za žalbu sa rokom mirovanja obzirom da je informacija o uloženoj žalbi odmah dostupna naručitelju te ne postoji potreba za dodatnim rokom za zaprimanje poštanskih pošiljki.

Dodatna pogodnost odnosi se i na produljenje roka za sklapanje ugovora ili okvirnog sporazuma u pismenom obliku sa dosadašnjih 30 dana na čak 90 dana od izvršnosti odluke o odabiru.
Bitna izmjena a koja svakako utječe na skraćivanje vremena za provedbu postupka je možda ona iz članka 419. a kojom je uvedena mogućnost nastavka postupka nabave u slučaju da je uložena žalba na dokumentaciju o nabavi nepravovremena s time da naručitelji samo ne smiju donijeti odluku o odabiru ili odluku o poništenju prije dostave odluke Državne komisije.
Izmjenama je uvedena i nekolicina sitnih usklađenja koje doprinose jasnoći ZJN 2016 poput izmjene u članku 318. st. 2. gdje je iza riječi: „kriterije za“ dodana riječ: „kvalitativni“ ili one u članku 418. gdje je pojašnjeno kako očitovanje na žalbu odabrani ponuditelj i natjecatelj, ako postoje u fazi u kojoj je izjavljena žalba, mogu dostaviti Državnoj komisiji.

Više o održanoj sjednici Vlade možete pročitati na linku.