STRUČNA KNJIŽNICA

U nastavku su teme po kojima su kategorizirani članci. Ukoliko želite čitati specifične teme, odaberite neku od kategorija:

Što je primjereni rok za dostavu ažuriranih podataka?

Zakon o javnoj nabavi u članku 263. stavku 1. navodi kako je naručitelj u postupku javne nabave velike vrijednosti obvezan, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može prije donošenja odluke, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti...

read more

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.