STRUČNA KNJIŽNICA

U nastavku su teme po kojima su kategorizirani članci. Ukoliko želite čitati specifične teme, odaberite neku od kategorija:

Izazovi u digitalizaciji javne nabave

Izazovi u digitalizaciji javne nabave

Konferencija u Opatiji Projekt jednako razvoj d.o.o. organizira treću Međunarodnu konferenciju o javnoj nabavi. Konferencija će se održati u hotelu Ambasador u Opatiji od 20. do 21. svibnja 2021. Digitalizacija javne nabave Tema konferencije su izazovi u...

read more
Steknite certifikat u području javne nabave!

Steknite certifikat u području javne nabave!

Učinkovita javna nabava važna je za rješavanje mnogih ključnih izazova politike – za rast i radna mjesta, fiskalnu disciplinu, modernizaciju javne uprave, borbu protiv korupcije i tajnog dogovaranja, pristup malih i srednjih poduzeća tržištu, povjerenje građana u...

read more

Sukob interesa prema ZJN 2016

Novi Zakon o javnoj nabavi donio je i neke određene novitete u području sukoba interesa. Osim proširenja obuhvata ZJN 2016. donosi i odredbe koje odgovornost za percipiranje sukoba interesa prebacuju i na stranu ponuditelja.

read more

Novi postupci javne nabave (ZJN 2016)

Novi Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016 – dalje u tekstu: ZJN 2016.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine donosi veći broj novina s ciljem usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s novim EU Direktivama.

read more

Nove direktive u sustavu javne nabave – dio II.

3. Pregled najvažnijih instituta javne nabave koji su revidirani novim direktivama E-Certis Europska Komisija stavlja na raspolaganje i upravlja elektroničkim sustavom, odnosno e-Certisom[1], koji trenutačno na dobrovoljnoj osnovi ažuriraju i provjeravaju nacionalna...

read more

Prijedlog i  sadržaj ugovora u javnoj nabavi

Zakon o javnoj nabavi (nadalje: Zakon) uređuje postupke sklapanja ugovora o javnoj nabavi, koji je sukladno članku 2. točki 26. Zakona, naplatni ugovor sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više ponuditelja i jednog ili više naručitelja i čiji je predmet nabave...

read more

FIDIC pravila

Pojam FIDIC posljednjih je godina često korišten u Hrvatskoj u području graditeljskih projekata. Najčešće je poistovjećivan s uvjetima ugovora vezanim za građenje, iako većina korisnika u početku nije poznavala porijeklo pojma i njegovo puno značenje. Skraćenica FIDIC...

read more

Certifikati u javnoj nabavi

Sukladno članku 24. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 - Odluka Ustavnog suda), u pojedinačnom postupku javne nabave najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave....

read more

Pravna i poslovna sposobnost kod javne nabave radova

Odredbe o pravnoj i poslovnoj sposobnosti ponuditelja, sukladno članku 70. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: ZJN), predstavljaju obvezni dio dokumentacije za nadmetanje (u daljnjem tekstu: DZN). Propisivanje uvjeta pravne sposobnosti je identično za sve...

read more

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.