STRUČNA KNJIŽNICA

U nastavku su teme po kojima su kategorizirani članci. Ukoliko želite čitati specifične teme, odaberite neku od kategorija:

Međunarodna konferencija o javnoj nabavi

Međunarodna konferencija o javnoj nabavi

Završila je treća Međunarodna konferencija o javnoj nabavi koja se održala u hotelu Ambasador u Opatiji, 20. i 21. svibnja 2021. godine. Međunarodna konferencija o javnoj nabavi i ove je godine donijela novitete u području javne nabave. Polaznicima konferencije...

read more

Sukob interesa prema ZJN 2016

Novi Zakon o javnoj nabavi donio je i neke određene novitete u području sukoba interesa. Osim proširenja obuhvata ZJN 2016. donosi i odredbe koje odgovornost za percipiranje sukoba interesa prebacuju i na stranu ponuditelja.

read more

Novi postupci javne nabave (ZJN 2016)

Novi Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016 – dalje u tekstu: ZJN 2016.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine donosi veći broj novina s ciljem usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s novim EU Direktivama.

read more

Nove direktive u sustavu javne nabave – dio II.

3. Pregled najvažnijih instituta javne nabave koji su revidirani novim direktivama E-Certis Europska Komisija stavlja na raspolaganje i upravlja elektroničkim sustavom, odnosno e-Certisom[1], koji trenutačno na dobrovoljnoj osnovi ažuriraju i provjeravaju nacionalna...

read more

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.