STRUČNA KNJIŽNICA

U nastavku su teme po kojima su kategorizirani članci. Ukoliko želite čitati specifične teme, odaberite neku od kategorija:

Pogreške u primjeni čl. 210. ZJN 2016 Primjer iz prakse

Pogreške u primjeni čl. 210. ZJN 2016 Primjer iz prakse

Iako je u Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16; u nastavku ZJN) jasno definirano da se tehničkim specifikacijama ne smije upućivati na određenu marku ili izvor te se javno kao mantra vrti rečenica o zabrani navođenja „brandova“, ipak se u popratnim...

read more

Financijska sposobnost u postupcima javne nabave

Zahtijevanje dokazivanja financijske sposobnosti ponuditelja u postupcima javne nabave predstavlja diskreciono pravo naručitelja. To znači da naručitelj može, ali nije u obvezi propisati dostavu dokaza financijske sposobnosti ponuditelja. Odluci naručitelja za...

read more

Što su to NOJN pravila?

Kandidaturom za ulazak, te posebno samim ulaskom u Europsku uniju, Hrvatskoj su se otvorile značajne financijske mogućnosti na području europskih fondova i financiranja projekata kroz različite instrumente kako bi se i tim putem usvojili sami standardi Europske unije....

read more

Planiranje u javnoj nabavi

Planiranje je polazna funkcija upravljanja javnom nabavom manifestirana u procesu: definiranja ciljeva koje treba ostvariti, utvrđivanju preduvjeta u kojima će se ti ciljevi realizirati, izbora pravaca djelovanja, sredstava, postupaka, metoda i tehnika za njihovo...

read more

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.