STRUČNJACI PIŠU

U nastavku su teme po kojima su kategorizirani članci. Ukoliko želite čitati specifične teme, odaberite neku od kategorija:

Sukladnost ugovora o javnoj nabavi s DoN-om i ponudom

Sukladnost ugovora o javnoj nabavi s DoN-om i ponudom

Prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi izuzetno je važno primijeniti sve odredbe koje su predviđene Dokumentacijom o nabavi (DoN), odnosno nacrtom ugovora o nabavi koji je objavljen u sklopu DoN-a, ako je primjenjivo. Jedna od najčešćih pogrešaka, koja je i uzrok...

read more

Planiranje u javnoj nabavi

Planiranje je polazna funkcija upravljanja javnom nabavom manifestirana u procesu: definiranja ciljeva koje treba ostvariti, utvrđivanju preduvjeta u kojima će se ti ciljevi realizirati, izbora pravaca djelovanja, sredstava, postupaka, metoda i tehnika za njihovo...

read more

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.