Naručitelj je 13.3.2017. objavio nabavu usluga nadzora. U predmetnom postupku žalbu na odluku o odabiru izjavilo je trgovačko društvo T. 23.6.2017. Naručitelj DKOM-u šalje zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave. 1.12.2014. zaključen je ugovor o radovima s Zagrebgradnjom. Inicijalni rok za izvođenje radova bio je 30. lipanj 2016. Stručni nadzor je osiguran kroz financijski instrument WBIF-a, korisnik koga je bila ustanova SEECEL. Ugovor s nadzornim inženjerom trajao je do 3.3.2017. radi višekratnih produžetaka u izvođenju radova. Obzirom da Ministarstvo nije bilo ugovorna strana za nabavu stručnog nadzora, navodi se da je Ministarstvo moralo krenuti u novi postupak. Zbog vremenskog ograničenja, temeljem postupka bagatelne nabave ugovorena je usluga nadzora od 4.3. do 30.6.2017. vrijednosti 198.000 kn. Istekom navedenog ugovora o nadzoru, Ministarstvo je obvezno privremeno suspendirati gradilište. Naručitelj navodi da bi zaustavljanjem gradnje nastala šteta koja je znatno veća od vrijednosti nabave. Osim izgradnje, potrebno je u cjelokupni projekt uračunati i nabavku namještaja i IT opreme. U slučaju da naručitelj ne omogući nadzor nakon 30.6. zaustavlja se gradnja i nastaje šteta od 500.000 kn na mjesečnoj razini.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/398, 27.6.2017.