Žalitelj navodi kako je sukladno tumačenju odredbe članka 430. stavak 4. ZJN Uprave za politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta odredio iznos za pokretanje žalbenog postupka te temeljem članka 82. Zakona o općem upravnom postupku traži povrat u prijašnje stanje (kako bi mogao uplatiti ispravan iznos – dvije petine propisanog iznosa naknade s obzirom da se radi o dvije grupe nabave). DKOM je ocjenio zahtjev kao neosnovan.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/493, 17.8.2017