Žalitelj je uložio žalbu nezadovoljan Obaviješću za dobrovoljnu ex ante transparentnost, koja ima učinak dostave odluke o odabiru, a u odnosu na slučajeve i okolnosti odabira pregovaračkog postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje. Predmetni postupak je naručitelj odabrao tvrdeći da je analizom postojećeg stanja i tržišta utvrdio da je potrebno da naručitelj usvoji i implementira sustav PLUR te da se poveže s drugim tijelima u sustavu pri njegovom korištenju. Žalitelj smatra da naručitelj nije detaljno analizirao tržište izrade i razvoja IT platformi jer da jest utvrdio bi da postoji više GS koji mogu izvršiti predmet nabave. Žalitelj, također navodi da ne postoje isključiva prava na sustav PLUR, jer ne postoji službena odluka nadležnog tijela koja bi upućivala da da se kao IT platforma mora koristiti sustav PLUR. DKOM je ocijenio da naručitelj nije obrazložio niti ponudio dokaze iz kojih bi se zaključilo da ne postoji alternativa sustavu PLUR radi čega su žalbeni navodi usvojeni.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/696, 23.10.2017.