Naručitelj poništio postupak „jer su postale poznate okolnosti koje da su se znale ranije…“ Žalitelj traži poništenje odluke o poništenju, ali i privremenu mjeru s ciljem pravodobnog ispravljanja navodnog kršenja Zakona ili spriječavanja nastanka štete, a iz razloga što žalba u ovom slučaju nema suspenzivni učinak prema članku 161. ZJN. DKOM je smatrao da je žalitelj dokazao postojanje okolnosti na kojima temelji prijedlog, jer je dokazao da je odluka o poništenju donesena nakoj javnog otvaranja ponuda čime su ponuditelji dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na nove ponuditelje jer su njihove cijene postale poznate te je žalba usvojena.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/184, 30.3.2017.