PODRŠKA

by | Listopad 13, 2016 |


PJR PAKETI(ĆI) edukacije i savjetovanja u području javne nabave

„PJR PAKET(IĆ)I“ SU KOMBINACIJE POVEZANIH USLUGA U PODRUČJU JAVNE NABAVE KOJI SE SASTOJE OD:

 1. In-house edukacije u području javne nabave, specifično složene po potrebama klijenta

Program usavršavanja u javnoj nabavi, trajanja 8h, specifično se kreira po potrebama klijenta, za internu grupu polaznika do maksimalno 12 osoba i održava u vlastitim prostorijama („in-house“). Struktura programa se bira iz kombinacije prezentacije stručnog sadržaja, primjera i dokumentacije koje korisnik želi da se obrade, te specifičnih pitanja i nejasnoća u javnoj nabavi, a sve prema unaprijed specifično pobranim područjima koja su specifično interesantna organizaciji.

 1. Individualnog pravovremenog savjetovanja u području javne nabave

Kroz cijeli proces planiranja, izvršavanja, ugovaranja i izvršavanja ugovora o javnoj nabavi, dešavaju se izazovi, pitanja i problemi, u kojima se često organizacije same nastoje snaći. Usluga savjetovanja olakšava klijentima u nedostajućim znanjima, praksama koje se još nisu stvorile, tumačenjima pravnih akata i ostalim momentima. Usluge za naručitelje su primjerice podrška u izradi plana nabave, dokumentacije za nadmetanje, pojašnjenjima na upite, sudjelovanje pri/u radu odbora za ocjenjivanje ponuda, donošenju odluka, savjetovanje u žalbenom postupku, izradi ugovora s dobavljačima, ili pak problemima u izvedbi ugovora. Usluge za ponuditelje su primjerice sastavljanje upita, utvrđivanje da li se javiti na nadmetanje, pregled ponude, utvrđivanje da li se žaliti, savjetovanje pri sastavljanju žalbi, pregled ugovora itd.

 1. Gratis kotizacija za pohađanje programa usavršavanja u javnoj nabavi

U svaki paketić uključene su jedna ili dvije gratis kotizacije za pohađanje jednodnevnih programa usavršavanja u javnoj nabavi koje organizira i izvodi Projekt jednako razvoj d.o.o., ovlašteni izvoditelj programa  usavršavanja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave. Teme i termini planirani u godišnjem kalendaru edukacija mogu se pogledati OVDJE. Iako je ideja da se većina željenih tema pokriju upravo in-house edukacijom, povremeno smatramo potrebnim uključiti osobe koje posjeduju certifikat u području javne nabave i u redovne edukacije, kako bi neku od tema pohađali u proširenom opsegu.

 1. Popusta na daljnje usluge

U određenom periodu vremena u kojemu je ugovoreno korištenje usluge paketića, korisnik ima pravo na popust za dodatnu narudžbu usluga koje su dijelom paketića. Ovo je pogodnost koja je interesantna ukoliko bi korisnik došao u potrebu za značajno većim brojem sati savjetovanja u javnoj nabavi, primjerice radi povećanja broja postupaka koje će izvoditi, istovremenih postupaka koje ne stigne izvesti u ciljanom vremenu, uvećane količine žalbi, problema koji se mogu dogoditi s dobavljačima i sl. Korisnik u tim slučajevima zadržava cijenu iz paketića i može dodatno ugovoriti sate savjetovanja, ili dodatne grupe in-house edukacije.

ZAŠTO ODABRATI INDIVIDUALNI PRISTUP KROZ PAKETIĆE?

VEĆA KVALITETA USAVRŠAVANJA KROZ IN-HOUSE PROGRAME DIZAJNIRANI PO VAŠIM POTREBAMA

 • Program edukacije obrađuje samo one teme koje su Vam zaista zanimljive i potrebne.
 • Metode koje će se koristiti u programu edukacije sami birate i radite svoju kombinaciju teoretskih znanja, praktičnih vježbi, te pitanja i diskusije.
 • Primjeri dokumentacije koja će se obrađivati u redovnim programima uobičajeno nisu oni koje vas zanima, a pogotovo nisu „vaši“ primjeri dokumentacije. Ideja praktičnog dijela programa je upravo da vi sami odaberete primjere koji vama znače, primjerice koji su vaše dokumentacije za nadmetanje ili vaše ponude, žalbeni postupci, ugovori i sl.

PREDNOSTI FORMIRANJA VLASTITE GRUPE POLAZNIKA

 • Sami odabirete broj i sastav polaznika te mjesto održavanja edukacije, što u praksi znači da će neki djelatnici koji prije nisu odlazili na vanjske edukacije i usavršavanja ovaj puta dobiti edukaciju.
 • Polaznička grupa ima pogodnost da pohađa edukaciju u „intimnoj“ atmosferi, među vama poznatim kolegama, u praksi obrazovanja odraslih ovo dokazano potiče polaznike da više postavljaju pitanja, a često ta pitanja budu i ona koja inače u grupi nepoznatih ljudi ne bi postavili.
 • Edukacija je u svakom smislu kvalitetnija od „klasičnih“ te interaktivna, polaznici imaju mogućnost izravno komunicirati s trenerima tijekom cijele edukacije, postavljati im pitanja i dobiti tražene odgovore, a s obzirom na maksimalnu veličinu grupe od 12 osoba, polaznici tu mogućnost zaista stignu i prakticirati, za razliku od „redovnih“ programa gdje je ograničenje broja polaznika 50.

UŠTEDE

 • Izračunajte cijenu slanja 12 osoba na individualne programe usavršavanja, putne troškove, troškove smještaja i dnevnica te privatno ili radno vrijeme izbivanja s radnog mjesta potencijalno radi puta.
 • Cijena ove edukacije povoljnija je od „klasičnih“ modela usavršavanja gdje se kupuju pojedine kotizacije, jer se uz znatne uštede, na jednom mjestu može educirati veći broj zaposlenika te za njih osigurati bodove za održavanje certifikata u području javne nabave.

PRAVODOBNO INDIVIDUALNO SAVJETOVANJE

 • Edukacije obično nisu pravodobne za rješavanje specifičnih izazova, no savjetovanje jest i zato je ono bitan dio paketa. Dionici u postupcima nabave mogu individualno kontaktirati stručnjake za javnu nabavu, ne kad su na edukaciji, nego upravo onda kada im se za to stvori potreba.
 • Određeni broj sati stručne podrške i savjetovanja dio je paketa, a predviđen je za najvažnije i potencijalno najrizičnije mikro teme iz područja javne nabave za koje Vi ocijenite da trebate pomoć vanjskih stručnjaka. Ovo može značajno umanjiti pogreške i troškove žalbi.
 • Mnogo je situacija koje se dogode i koje zakoče postupak nabave ili izvođenje ugovora, zbog nesnalaženja, manjka znanja, a naročito zbog nedostatka prakse upravo u tom dijelu ili zadatku. Imati dostupnog stručnog savjetnika, kao vanjski odjel za osiguranje kvalitete i zakonitosti, zaista može olakšati i osigurati sudionike u javnoj nabavi da donose brže i kvalitetnije odluke.

GRATIS KOTIZACIJE I DALJNJI POPUSTI

 • Uz to što će edukacija doći njima „u kuću“, i što mogu održavati certifikat na ovaj način, smatramo da osobe koje posjeduju certifikat u području javne nabave povremeno trebaju produbiti neka specifična znanja te je stoga u svaki paket(ić) uključena jedna ili dvije gratis kotizacije.
 • Cijena „in-house“ grupe i savjetovanja koja je dijelom paketića, zadržava se u periodu u kojem se može usluga iskoristiti, ukoliko bi korisnik imao potrebu za dodatnom podrškom.

KAKO KREIRATI PROGRAM IN-HOUSE EDUKACIJE PO SVOJIM POTREBAMA?

Za razliku od „klasičnih“ edukacija u kojima je program unaprijed definiran, model „in-house“ edukacija kreira se dogovorno u suradnji s PJR trenerima – stručnjacima za javnu nabavu.

Prvi je korak ispuniti Upitnik. Cilj ovog Upitnika je iskazati potrebe za pojedinim temama, predmetima i metodama rada kako bi treneri mogli kreirati in-house edukaciju po mjeri, sastaviti strukturu edukacije, i pripremiti se s konkretnim primjerima.

Struktura „in-house“ edukacije najjednostavnije se može prikazati kroz shemu blokova koji čine njenu osnovu, a korisnik bira sadržaj i relativnu zastupljenost pojedine od metoda:

BLOKOVI PODRUČJE PODUČAVANJA
TEORETSKI DIO PREDAVANJA Izvodi se putem powerpoint prezentacije, a pokriva tematska stručna područja u kojima polaznici dobivaju nužan teoretski okvir o područjima i praksama koje su u Upitniku odabrali. Razumijevanje osnovnih pojmova i elemenata konkretne teme preduvjet su nadgradnje postojećeg znanja.
STUDIJA SLUČAJA Naručitelj unaprijed dostavlja podatke i dokumente koje tek treba izraditi ili probire neke druge zanimljive slučajeve koji se žele obraditi na edukaciji. Ciljevi i rezultati ovog bloka ovise isključivo o konkretnim potrebama pa tako mogu npr. rezultirati razradom kriterija odabira, novom dokumentacijom za nadmetanje, izradom žalbe ili odgovora na žalbu i sl.
PITANJA I ODGOVORI, DISKUSIJA Prije održavanja edukacije u Upitniku je predviđeno da polaznici sastave listu pitanja o kojima žele raspravljati i dobiti odgovore od PJR trenera. Ovaj model jamstvo je da će polaznici imati priliku sa stručnim osobama raspraviti „goruća“ pitanja i na edukaciji dobiti potrebne odgovore.

 FOLLOW-UP PERIOD SAVJETOVANJA:

Nakon edukacije nastavljate raditi na predmetima koji su bili tema edukacije ili bilo kojim drugim slučajevima i pitanjima kroz stručno savjetovanje u javnoj nabavi. Naručitelji i ponuditelji ne mogu unaprijed znati kada će nastupiti potreba da se npr. izmijeni dokumentacija za nadmetanje, uloži žalba ili nastane potreba za pisanjem očitovanja na žalbu. Takvo promjenjivo i dinamično okruženje zahtijeva brzu reakciju i kvalitetan odgovor stručnjaka.

Pošaljite nam upit za ponudom odnosno detaljnijom prezentacijom paket(ić)a na info@pjr.hr ili nas nazovite na 01 8897 312.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.