In-house edukacije u području javne nabave

KAKO KREIRATI PROGRAM IN-HOUSE EDUKACIJE PO SVOJIM POTREBAMA?

Za razliku od „klasičnih“ edukacija u kojima je program unaprijed definiran, model „in-house“ edukacija kreira se dogovorno u suradnji s PJR trenerima – stručnjacima za javnu nabavu.

Prvi je korak ispuniti Upitnik. Cilj ovog Upitnika je iskazati potrebe za pojedinim temama, predmetima i metodama rada kako bi treneri mogli kreirati in-house edukaciju po mjeri, sastaviti strukturu edukacije, i pripremiti se s konkretnim primjerima.

Struktura „in-house“ edukacije najjednostavnije se može prikazati kroz shemu blokova koji čine njenu osnovu, a korisnik bira sadržaj i relativnu zastupljenost pojedine od metoda:

BLOKOVI PODRUČJE PODUČAVANJA
TEORETSKI DIO PREDAVANJA Izvodi se putem powerpoint prezentacije, a pokriva tematska stručna područja u kojima polaznici dobivaju nužan teoretski okvir o područjima i praksama koje su u Upitniku odabrali. Razumijevanje osnovnih pojmova i elemenata konkretne teme preduvjet su nadgradnje postojećeg znanja.
STUDIJA SLUČAJA Naručitelj unaprijed dostavlja podatke i dokumente koje tek treba izraditi ili probire neke druge zanimljive slučajeve koji se žele obraditi na edukaciji. Ciljevi i rezultati ovog bloka ovise isključivo o konkretnim potrebama pa tako mogu npr. rezultirati razradom kriterija odabira, novom dokumentacijom za nadmetanje, izradom žalbe ili odgovora na žalbu i sl.
PITANJA I ODGOVORI, DISKUSIJA Prije održavanja edukacije u Upitniku je predviđeno da polaznici sastave listu pitanja o kojima žele raspravljati i dobiti odgovore od PJR trenera. Ovaj model jamstvo je da će polaznici imati priliku sa stručnim osobama raspraviti „goruća“ pitanja i na edukaciji dobiti potrebne odgovore.

 FOLLOW-UP PERIOD SAVJETOVANJA:

Nakon edukacije nastavljate raditi na predmetima koji su bili tema edukacije ili bilo kojim drugim slučajevima i pitanjima kroz stručno savjetovanje u javnoj nabavi. Naručitelji i ponuditelji ne mogu unaprijed znati kada će nastupiti potreba da se npr. izmijeni dokumentacija za nadmetanje, uloži žalba ili nastane potreba za pisanjem očitovanja na žalbu. Takvo promjenjivo i dinamično okruženje zahtijeva brzu reakciju i kvalitetan odgovor stručnjaka.

Pošaljite nam upit za ponudom na info@pjr.hr ili nas nazovite na +385 (1) 8897 152

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.