Pregled najvažnijih rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM)

Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) u žalbenim postupcima i upravnim sporovima važan su instrument sustava javne nabave koji podiže razinu njegove transparentnosti i zakonitosti, te štiti prava ponuditelja.

Na našem portalu možete pročitati izdvojena zanimljiva i značajna rješenja, a možete ih pretraživati prema fazama i vrsti postupka, godinama, ali i ključnim riječima.

Nadamo se da će vam biti od koristi!

2. OTVARANJE PONUDA
3. PREGLED I OCJENA PONUDA, DONOŠENJE ODLUKA
Naziv Datum rješenja Predmet nabave Vrsta postupka
Odbijena ponuda unatoč dokazima  tehničke i stručne sposobnosti 13.3.2017. Roba Otvoreni
Jamstvo za ozbiljnost ponude odabranog ponuditelja nije u skladu s Dokumentacijom 28.2.2017. Radovi Otvoreni
Dokazi pravne i poslovne sposobnosti i ispravnost jamstva za ozbiljnost ponude 15.3.2017. Radovi Otvoreni
Osporava se odluka o odabiru jer odabrani ponuditelj nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost 29.3.2017. Usluga Otvoreni
Ponuditelj nije upisao stavku troškovnika a u žalbi tvrdi da naručitelj nije odredio kojom bojom tinte je trebao biti upis 23.3.2017. Roba Otvoreni- OS
Žalitelj privremenom mjerom zahtjeva sprječavanje daljnje provedbe postupka 30.3.2017. Usluge Otvoreni
Naručitelj je nakon otvaranja pronašao zagubljeni dio ponude 4.4.2017. Radovi Otvoreni
Dio ponude (crtež) nije preveden s engleskog 4.4.2017. Roba Otvoreni
Nedostaci u obliku i sadržaju ponude 5.7.2017.  Roba, Radovi Otvoreni
Relevantni dokumenti za ocjenu tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja 2.8.2017. Roba Otvoreni- OS
Dokazivanje usklađenost s oznakom kvalitete 5.7.2017. Roba Otvoreni
Zadovoljavanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti 6.7.2017. Usluge Otvoreni
Zasebna dostava specifikacije cijena 5.7.2017. Roba Otvoreni
Poništen postupak radi čuvanja poslovne tajne 27.6.2017. Usluge Otvoreni
Dostava neodgovoarajućeg certifikata 4.5.2017. Usluge Otvoreni- OS
Upotpunjavanje izjave o nekažnjavanju 3.5.2017. Radovi Otvoreni
Računalna pogreška pri upisu u troškovnik 28.4.2017. Usluge Otvoreni- OS
Sumnja u dovoljnost količine predmeta nabave 9.5.2017. Roba Otvoreni- OS
Žalba na obavijest za dobrovoljnu ex-ante transparentnost 23.10.2017. Roba, Usluga Pregovarački- bez objave
4. POSTUPANJE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI
Naziv Datum rješenja Predmet nabave Vrsta postupka
Propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije 13.7.2017. Roba Otvoreni-OS
5. OSTALO
Naziv Datum rješenja Predmet nabave Vrsta postupka
Naručitelj zahtjeva nastavak postupka javne nabave 5.4.2017. Usluge Otvoreni
Pogreškom Hrvatske pošte žalba DKOM-u – nedostavljena 5.7.2017. Usluge Otvoreni
Uplata krive pristojbe za žalbu 17.8.2017. Usluga Otvoreni
Suspenzivni učinak žalbe 27.6.2017. Usluga Otvoreni

Pretraga rješenja DKOM: