Istraživanja

Stanje u sustavu javne nabave u Republici Hrvatskoj 2017. godine 

O ISTRAŽIVANJU

Istraživanje je dio projekta “Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude” financiran iz Prijelaznog instrumenta za 2013. godinu. Projekt su proveli Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije uz tehničku pomoć zajednice Projekt jednako razvoj d.o.o., Pučko otvoreno učilište Algebra, Algebra d.o.o. i Blink d.o.o. Jedan od ključnih rezultata projekta je priručnik “Ekonomski najpovoljnija ponuda” koji je dostupan na sljedećoj poveznici.

KRATKE INFORMACIJE

U istraživanju su sudjelovala 623 obveznika Zakona o javnoj nabavi koji aktivno provode postupke nabave, što predstavlja uzorak od više od 50% svih aktivnih javnih i sektorskih naručitelja.

Istraživanje je obuhvatilo izobrazbu i redovito usavršavanje u području javne nabave te primjernu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (ENP). Više od 85% naručitelja smatra program izobrazbe adekvatnim te da certifikat u području javne adekvatno priprema osobe za rad u javnoj nabavi.

Vezano uz kriterij ENP, najčešći problemi u provedbi postupaka nabave bili su:

  • previše vremena uloženo u izradu kriterija ENP-a, a što nije bilo ekonomski opravdano
  • izjavljena je žalba na kriterije ENP-a
  • ocjena ponuda sukladno kriterijima ENP-a bila je otežana jer kriteriji nisu bili dovoljno jasni, odnosno kvalitetno pripremljeni.

Samoprocjena spremnosti za primjenu novih direktiva u javnoj nabavi

O ISTRAŽIVANJU

Istraživanje je dio je projekta „Izvrsnošću u javnoj nabavi uvećavamo konkurentnost“ koji Poduzetničkim impulsom financira Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Cilj ovih aktivnosti je ojačati interes i poznavanje novih direktiva o javnoj nabavi sukladno kojima i Republika Hrvatska donosi novi Zakon o javnoj nabavi i time ulazi u potpuno novu fazu provedbe javne nabave u cjelini, a koja bi trebala imati značajan učinak na gospodarstvo u predstojećem periodu.

CILJ ISTRAŽIVANJA

Rezultati istraživanja dat će informacije o potrebama i problemima dionika Zakona o javnoj nabavi u primjeni novih pravila, iz kojih ćemo izvući preporuke za usavršavanje i kvalitetnije planiranje i provedbu postupaka nabave. Svi će rezultati istraživanja kao i sabrane preporuke biti javno dostupni i dostavljeni početkom listopada 2016.g.

PREPORUKE ISTRAŽIVANJA

  • Primjena Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD) te E-Certis baze podataka
  • Primjena adekvatnih uvjeta sposobnosti
  • Razlikovanje uvjeta sposobnosti i kriterija odabira
  • Kvaliteta kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (kriterija kvalitete)
  • Kvaliteta kriterija zelene, socijalne, inovativne i održive nabave

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.