UREDNIK PORTALA


 

Ivan Serdarušić

direktor za EU fondove i javnu nabavu

Diplomirani je ekonomist i komparatist te profesor filozofije. Stručno znanje i iskustvo stjecao je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU, gdje je samostalno vodio više desetaka projekata te nekoliko puta prošao faze pripreme, ugovaranja i provedbe projekata i ugovora. Detaljno poznaje sustav javne nabave te EU fondova te je sudjelovao je u uspostavi brojnih procedura i procesa upravljanja. Savjetovao je tijela državne uprave u procjeni valjanosti postupaka javne nabave i prihvatljivosti izdataka, primjeni financijskih korekcija, kao i područjima upravljanja i praćenja sustava i projekata financiranih iz EU fondova. U PJR-u se bavi strateškim poslovnim razvojem tvrtke, osiguranjem kvalitete, razvojem projektnih prijedloga i studija izvodljivosti, pripremom i provedbom projekata i postupaka javne nabave, razvojem strateških dokumenata i evaluacijom uspjeha programa i projekata. Višegodišnji je savjetnik u procjeni valjanosti postupaka javne nabave, prihvatljivosti izdataka i financijskim korekcijama za tijela u sustavu fondova. Dugogodišnji je autor stručnih članaka i istraživanja, kao i predavač iz područja javne nabave te pripreme i provedbe EU projekata.

DIREKTORICA PORTALA


 

Stana Dolenac

Pravni stručnjak za javnu nabavu

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Javnom nabavom se počela baviti 2005. godine u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Potom radi kao viši stručni savjetnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, u Upravi za sustav javne nabave. 2010. g. sudjeluje u osnivanju Ureda za središnju javnu nabavu Vlade RH, kao pomoćnica predstojnika Odjela za pravne poslove i ugovaranje, pri čemu je provodila postupke središnje nabave za sva središnja tijela državne uprave. Nakon toga je radila u Ministarstvu pravosuđa kao voditeljica Službe za javnu nabavu i materijalno poslovanje, te u HP-Hrvatskoj pošti d.d. kao pomoćnica izvršnog direktora Ureda za javnu nabavu. 2007. g. završava specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, 2012. g. pohađa program “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ te dobiva Certifikat iz programa Trening trenera javne nabave u sklopu IPA projekta, u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi. Također je tijekom 2011. završila trening  „Green Public Procurement Procedures” u organizaciji UNEP/MAP Regional Activity Centre for Cleaner Production. Redoviti je predavač na specijalističkim programima izobrazbe kao i u programima redovitog usavršavanja iz područja javne nabave. U PJR-u radi kao stručnjakinja za javnu nabavu, koordinira sve obrazovne programe koje PJR izvodi kao ovlašteni nositelj edukacija u području javne nabave, bavi se savjetovanjem klijenata u planiranju nabava, provođenju postupaka javne nabave i upravljanju ugovorima.

AUTORI PORTALADaniela Banković

Zračna luka Pula d.o.o.

Voditelj službe nabave


Albina Zanze

Projekt jednako razvoj d.o.o.

Pravna savjetnica za EU projekte


Smiljana Bezić

Sveučilište u Splitu

Voditeljica Odjela za nabavu


Katarina Depope Radman

Inat-VK j.d.o.o.

Direktor


Branka Filipović

Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka

Rukovoditeljica Odjela nabave


Ines Gruica Devčić

Projekt jednako razvoj d.o.o.

Direktorica odjela za provedbu projekata i javnu nabavu


Nada Gunjača

Grad Rijeka

Voditeljica Ureda za financijsko upravljanje i kontrole


Nedjeljko Kegalj

Županijska uprava za ceste Split

Voditelj službe za stručne i administrativne poslove


Dino Prskalo

Projekt jednako razvoj d.o.o.

Voditelj projekata i savjetnik za javnu nabavu


Biljana Lerman

Slobodni konzultant

Konzultant za nabavu na Projektu financiranom od strane Svjetske banke


Karmen Meić

Grad Varaždin

Specijalist javne nabave


Saša Mesarić

HEP d.d.

Koordinator poslova u Službi za nabavu i upravljanje nabavnim kategorijama


Dušan Munđar

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike

Asistent na Katedri za kvantitativne metode


Ivica Pranjić

Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o.

Voditelj ureda za javnu nabavu


Siniša Radaković

EXSTRUCTA d.o.o.

Direktor


Mirjana Čusek- Slunjski

Angela d.o.o.

Direktorica


Iva Šuler

NABAVA d.o.o. za poslovna savjetovanja

Direktor


Dragan Kovačević

Projekt jednako razvoj d.o.o.

voditelj prodaje velikih projekata


Kristina Zovko

Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Viša stručna savjetnica pročelnika


Lidija Žunić

Grad Zagreb,Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Viša stručna savjetnica pročelnika

Stavovi izneseni u autorskim člancima ne odražavaju stavove redakcije niti vlasnika portala, već su to osobni stavovi autora pojedinog članka.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.