Poduzeće Projekt jednako razvoj d.o.o. u okviru natječaja „www vaučeri za MSP“ iz programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. provodi projekt pod nazivom „Unaprjeđenje mrežnih stranica PJR-a“ u trajanju od 12 mjeseci. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ciljevi projekta su:
• unaprjeđenje web stranice www.pjr.hr i www.javna-nabava.info zbog potrebe za predstavljanjem usluga PJR-a s namjerom da naše web stranice nude mogućnost posjeta, kao i lagan prelazak na stranice sa sličnim ili potpuno drugačijim sadržajem.
• tržišno gledajući, cilj je da web stranice imaju sljedeće prednosti i karakteristike: mnogo korisnog sadržaja, inteligentna integracija i pristup sadržajima, aplikacijama i raznim informacijama, poboljšana komunikacija i suradnja između korisnika, objedinjen, trenutni pristup svim posve različitim informacijama, personalizirano međudjelovanje korisnika, brza i jednostavna modifikacija te održavanje sadržaja na stranici, pogled i ”doživljaj” sadržaja te dosljednost u korištenju zaglavlja i podnožja, shemi boja, ikona i logotipa.

Aktivnosti projekta:
• prilagodba za mobilne telefone i tablete,
• usluga optimizacije domena (preglednost i upotrebljivost weba, internetska komunikacija, analiza konkurentnosti i pozicioniranja virtualnog tržišta, profila kupaca i trendova pretraživanja, web analitika) te
• najam domene, servera i/ili cloud usluga za potrebe provedbe aktivnosti do godine dana od dana isporuke usluge.

Usluge koje će prethoditi pružanju usluga od strane dobavljača su sljedeće:
– definiranje obuhvata projekta, uloga i zadataka, strukture weba, tehnoloških preduvjeta i funkcionalne specifikacije za dvije web stranice: www.pjr.hr i www.javna-nabava.info
– interna priprema opisa proizvoda i usluga od strane internog tima, pisanje sadržaja za web, pribavljanje inputa dobavljaču za implementaciju unaprjeđenja web stranica PJR-a.

Ukupna vrijednost projekta: 140.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 98.000,00 HRK

Za provedbu ovog projekta, Projekt jednako razvoj d.o.o.. osigurao je sredstva za financiranje dodijeljena od strane Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o..

Strukturni fondovi / OPKK