Datum/Vrijeme
04.11.2022
9:00 - 16:00

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Ovim Pravilnikom se uređuju pravila o postupku nabave robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti europskih pragova koje Europska komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije, ovisno o vrsti naručitelja i vrsti ugovora, izraženih u odgovarajućoj vrijednosti u nacionalnoj valuti sukladno važećoj Komunikaciji Europske komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije (europski prag) radi sklapanja ugovora o nabavi robe, usluga ili radova i pravila žalbenog postupka, uzimajući u obzir načela javne nabave te obvezu primjene elektroničkih sredstava komunikacije i javne objave informacija o postupcima nabave.

Bitno je naglasiti da su naručitelji u primjeni ovoga Pravilnika u odnosu na sve gospodarske subjekte obvezni poštovati sva načela javne nabave, konkretno: načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

Ova edukacija usmjerena je ponajprije na praksu postupanja naručitelja i ponuditelja, kao i na stvarne primjere i slučajeve koje trenutno stvaraju pravnu nesigurnost. Polaznici će isto tako dobiti uvid u najnoviju pravnu praksu te se pozivaju i na sudjelovanje u raspravi i komentiranju, sve s ciljem boljeg razumijevanja, pronalaženja rješenja kao i lakšeg donošenja odluka u svakodnevnom radu.

Edukacija nosi 8 bodova za obnovu certifikata.

Više o edukaciji i dnevni raspored!

 

Klikni i preuzmi program! (193.6 KiB)

Profil trenera

Stana Kurtov

konzultantica

Pogodnosti za polaznike

CIJENA S POPUSTOM* (-10%): 1.084,97 kn / 144 €

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 1.205,52 kn / 160 €

U CIJENU JE UKLJUČENO: osvježenje pod pauzama i ručak u restoranu Vinkl

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

* Cijenu s popustom 10% ostvaruju zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija.
** Na navedene cijene se obračunava PDV osim za specijalistički program izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi koji su oslobođeni PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.U slučaju odustanka od edukacije:
u roku od 48 sati prije termina održavanja, zadržava se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
u roku od 24 sata prije termina održavanja, zadržava se kotizacija u punom iznosu

POSTUPAK PRIJAVE:

  1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
  2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
  3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje kroz 24 sata od prijave
  4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
  5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
  6. Potvrdu o pohađanju i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

1,205,52 Kn


U slučaju poteškoća prilikom prijave, javite se na info@pjr.hr sa svojim podacima (ime, prezime, tvrtka, e-mail)