PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Nabava papira

Papir za ispis je jedna od zastupljenijih skupina proizvoda u javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj. Ova skupina obuhvaća nabavu za kupnju papira za pisanje, ispis i kopiranje (do 170 g/m2). Proizvodi poput notesa, kalendara, priručnika i sl. nisu uključeni u ovu skupinu. Ova mjerila zelene javne nabave EU temelje se na mjerilima za eko-oznaku EU (ecolabel) i raspodijeljeni su na dvije podskupine proizvoda:

  • Papir od obnovljenih vlakana – reciklirani papir
  • Papir od novih vlakana – održivo proizvedeni papir.

Cilj postupka zelene javne nabave papira je da je papir recikliran ili novo proizveden, na temelju održivih kriterija, kroz proces koji ima nisku energetsku potrošnju i male količine ispuštenih emisija stakleničkih plinova. Papir ne smije sadržavati određene tvari i smije biti bijeljen do određenog stupnja. Također je važno napomenuti da se i u provedbi ugovora mogu određivati dodatni kriteriji poput prijevoza papira do naručitelja jednom do dva puta mjesečno umjesto učestalijih dostava.

U svrhu provedbe navedenih nabava, predloženi su sljedeći tehnički kriteriji[1]:

  1. Za nabavu papira za uredske svrhe (recikliranog papira): 50% reciklirani papir za svakodnevne uredske svrhe (fotokopirni papir, papir za pisanje, bilježnice). Papir ne smije sadržavati elementarni klor (ECF – Elementary Chlorine Free) i mora imati stupanj bjeline manji od 90.
  2. Za nabavu papira za ispis (održivo proizvedeni papir): nova vlakna za proizvodnju drvenjače (pulpe) moraju doći iz izvora koji su u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Kvaliteta se može dokazati s FSC (Forest Stewardship Council) i PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) certifikatima, koji sadržavaju veći postotak novih vlakana iz održivih šuma od europskih eko-oznaka, ili drugim međunarodno priznatim standardima održivog upravljanja šumama gdje je poznat postotak certificiranog drvnog materijala. Papir ne smije sadržavati elementarni klor (ECF – Elementary Chlorine Free).

Nabava informatičke opreme

U nabavi računala kako je predloženo u Nacionalnom akcijskom planu za zelenu javnu nabavu[2], ključno mjerilo je potrošnja energije, s obzirom da je to najveći utjecaj na okoliš tih proizvoda. Ključni čimbenik utjecaja IT opreme na okoliš su energetska potrošnja i rezultirajuće emisije CO2. Stoga, naručitelj u postupku zelene javne nabave uvjetuje energetski učinkovitu opremu s minimalnim utjecajem na okoliš kroz cjelokupni životni vijek proizvoda („Life cycle assessment“). Prema EU mjerilima za zelenu javnu nabavu, proizvodi trebaju biti u skladu s aktualnim standardima eko-oznake Energy Star. Energy Star je eko-oznaka koja je vezana isključivo za energetsku učinkovitost, a okolišna mjerila za IT opremu moraju uključiti i širi spektar mjerila.

Napredna mjerila uključuju detaljnije kriterije: energetska potrošnja na samom hardveru, emitiranje buke, upotreba žive na LCD monitoru, postojanje recikliranog materijala, mogućnost rastavljanja opreme za buduću reciklažu, korištenje protupožarnog materijala itd.

Dizajn osobnih i prijenosnih računala mora uključivati brzi pristup memoriji i jednostavnu mogućnost njezine nadogradnje. Pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona prema osnovnim mjerilima ne smije sadržavati više od 3,5 mg žive po žaruljici. U naprednim mjerilima živa je u potpunosti zabranjena. Za sanaciju buke, računala u skladu s ISO (ili istovrijednim) standardima ne smiju prelaziti 40 decibela (35 dB za prijenosna) u neoperativnom modu ili 45 decibela (40 dB za prijenosna) u aktivnom modu. Prema osnovnim mjerilima za zelenu javnu nabavu barem 50% pakiranja mora biti napravljeno od recikliranog materijala. U slučaju da reciklirani materijal nije poželjan ili dostupan, materijal pakiranja mora biti pogodan za kompostiranje ili biorazgradiv u skladu s europskim EN 13432 standardima. Opće jamstvo mora biti izdano na tri godine.

Važno mjerilo u postupcima zelene javne nabave je uzimanje u obzir cjelovitog životnog vijeka proizvoda. U praksi će kupnja zelenih proizvoda putem ZeJN biti do određene mjere skuplja od kupnje „nezelenih“ proizvoda. Međutim, primjenom analize vrijednosti ukupnog životnog vijeka proizvoda postaje jasno da je cilj zelene javne nabave smanjenje troškova u ukupnom razdoblju trajanja proizvoda. To uključuje troškove cijene proizvoda, troškove održavanja proizvoda i drugih usluga, manju energetsku potrošnju, manju potrošnju drugih pomoćnih instrumenata (papir, tinta, toner) i manje troškove odlaganja.

[1] Mjerila preuzeta i modificirana iz liste mjerila ZeJN Europske komisije: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

[2] http://www.mzoip.hr/doc/nacionalni_akcijski_plan_za_zelenu_javnu_nabavu.pdf