Žalitelj u žalbi navodi da je odluka o pništenju donesena na temelju neprimjenjive odredbe ZJN. Naručitelj je nakon otvaranja našao zagubljeni dio ponude (koji je zaprimljen na vrijeme) pa je poništio postupak umjesto dopunio zapisnik o javnom  otvaranju. DKOM smatra da je naručitelj nezakonito postupio te je poništena odluka o poništenju postupka javne nabave.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/189, 4.4.2017.