Najčešće greške kod ispunjavanja ESPD obrasca

Najčešće greške kod ispunjavanja ESPD obrasca

ESPD obrasci primjenjuju se više od godinu dana, ali praksa je pokazala da ni svi naručitelji ne daju dovoljno jasne upute gospodarskim subjektima o načinu ispunjavanja ESPD obrasca, a posebno da gospodarski subjekti ne daju dužnu pažnju točnom ispunjavanju sukladno...
Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi;European Single Procurement Document – ESPD

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi;European Single Procurement Document – ESPD

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – ESPD uređena je Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/7 (dalje Uredba). Provedbena uredba donijeta je 05. siječnja 2016., a stupila je na snagu dvadesetog dana od objave u Službenom listu Europske unije. Uredba je u...
Nomotehnički i metodološki prikaz novog Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016)

Nomotehnički i metodološki prikaz novog Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016)

Zakon o javnoj nabavi  (koji kao službenu pokratu, uređenu u članku 1. stavku 4., ima naziv ZJN 2016.) usvojen je na sjednici Vlade RH 24. studenog 2016. i poslan za žurnu proceduru u Hrvatski sabor. Dana 09. prosinca 2016. izglasan je u Hrvatskom saboru sa 101 glasom...
Tehničke specifikacije i jednakovrijednost u postupcima javne nabave

Tehničke specifikacije i jednakovrijednost u postupcima javne nabave

Zakon o javnoj nabavi (dalje: Zakon) nalaže da se predmet svake nabave opiše na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Opis predmeta nabave ne smije pogodovati...