Zelena javna nabava – kako odrediti kriterije i specifikacije u izgradnji poslovnih zgrada (praktična primjena)

Zelena javna nabava – kako odrediti kriterije i specifikacije u izgradnji poslovnih zgrada (praktična primjena)

Mjerila Europske Unije za zelenu javnu nabavu za projektiranje i izgradnju poslovnih zgrada i upravljanje njima definiraju poslovne zgrade kao građevine čija je primarna funkcija osigurati prostor za administrativne, financijske, stručne ili korisničke službe. U...
Zelena javna nabava – praktična primjena u nabavi papira i informatičke opreme

Zelena javna nabava – praktična primjena u nabavi papira i informatičke opreme

Nabava papira Papir za ispis je jedna od zastupljenijih skupina proizvoda u javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj. Ova skupina obuhvaća nabavu za kupnju papira za pisanje, ispis i kopiranje (do 170 g/m2). Proizvodi poput notesa, kalendara, priručnika i sl. nisu...
Gdje i kako primjenjivati zelenu javnu nabavu

Gdje i kako primjenjivati zelenu javnu nabavu

Zelena javna nabava (dalje u tekstu: ZeJN) definirana je u Komunikaciji Europske komisije Javna nabava za bolji okoliš kao „postupak pri kojem javna tijela nastoje naručivati robu, usluge i radove koji tijekom svojeg životnog vijeka imaju manji učinak na okoliš od...