Javna nabava inovativnih rješenja

Javna nabava inovativnih rješenja

Javna nabava inovativnih rješenja jedan je od alata koje javni naručitelji mogu primijeniti s ciljem nabave inovativnih rješenja i usluga s većom kvalitetom i mogućnostima uz odgovarajuću cijenu. Drugim riječima, inovativna nabava ima cilj, ali daje i mogućnosti...
Projekt „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH s naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“

Projekt „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH s naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“

U svrhu jačanja administrativnog kapaciteta dionika u sustavu javne nabave, a s ciljem poboljšanja praktične primjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Ministarstvo...